Upplev Jämtland är fjäll, milsvida skogar, porlande fjällbäckar, älvar, sjöar och myrar i Åre

Här finns även ett mycket spännande och rikt djurliv med bland annat björn, järv, lodjur, kungsörn, ren och sist men inte minst skogens konung, älgen. Om man tar en tur på skidor genom skog upp till fjället så kan man med lite tur få se tjäder och orre uppe i någon grantopp. Väl uppe på fjället så är det vanligt att se de vackra vita snöriporna i flockar.

Men det är inte bara uppe på land som vi har ett rikt djurliv. Våra sjöar, tjärnar, bäckar och älvar är mycket fiskrika. Här finns grov öring och harr samt även den oerhört vackra rödingen. Det är inte bara på sommaren man fiskar här uppe. Vårvintern bjuder på fantastiska fina fiskeupplevelser med pimpelfiske på sjöisar när det är vackert väder och solen värmer.

Ripa
Ren
Kungsörn
Järv
björnslideshow

Myrarna upptar en stor del av dalarna mellan fjälltopparna. På myrmarker växer bland annat hjortron, tranbär, rosling, tuvull och ängsull. Men det finns också många våtmarker på kalkrika marker. I dessa marker finns till exempel orkidéer som brudsporre, guckusko och sumpnycklar. Här finns också många arter av starr samt kärrbräken, myrbräcka och missne. I våra gran-  och björkskogar finns det på hösten gott om bär, blåbär och lingon, men även rikligt med bland annat en av våra favoritsvampar, kantareller.