fastighet fönster

Fastighetsskötsel

Med hjälp av oss kan du vara trygg i vetskapen om att ditt boende är omhändertaget när du själv inte kan vara på plats. Med fastighetsskötseln gör vi ronderingar och har tillsyn. Vi erbjuder även jourtjänst, brandskydd, tekniska tjänster, spa-service med mera. This is Åre ser helt enkelt till att ditt boende fungerar som det ska.

Med vårt trygghetspaket kan vi erbjuda digital realtidsövervakning av vatten, rörelse, brand och temperatur vilket gör att du alltid kan vara säker på att ditt boende är tryggt. Systemet har direkt koppling till jourhavande tekniker som omedelbart kan undersöka och åtgärda eventuella problem.

 

fastighetsskötsel      fastighetsskötsel      fastighetsskötsel

 

Intresserad av fastighetsskötsel?

Kontakta oss