kabinbanan

Bokningsvillkor

THIS IS ÅRES ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan This Is Åre AB (‘TIÅ’) via webbplattformen ”www.thisisare.com” och den som själv eller genom annan träffar

avtal med TIÅ enligt vad som angetts i bekräftelsen (Gästen).
Avtalet kan gälla boende, resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (Arrangemanget).

 

VEM ÄR ANSVARIG?

This Is Åre AB
Årevägen 55 – Produkthuset, SE-837 52 Åre, SWEDEN
Tel: +46 (0) 647-520 21.
Org.nr: 559068-6787

 

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Det är Gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl TIÅ som för Gästen

så snart TIÅ bekräftat bokningen (tilldelat Gästen bokningsbekräftelse) och Gästen betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

 

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?

Gästens betalning för arrangemanget skall vara TIÅ tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. TIÅ har rätt att ta ut en avgift (anmälningsavgift)

som en första delbetalning. Arrangemanget skall alltid vara slutbetalat innan det påbörjas.

 – För bokningar som görs 42 dagar eller mer innan ankomst ska en anmälningsavgift på 25 % av kostnaden för bokningen vara TIÅ tillhanda vid

bokningstillfället. Resterande del av bokningen skall vara TIÅ tillhanda senast 42 dagar innan ankomst. 

 – För bokningar som görs 41–0 dagar innan ankomst ska full betalning vara TIÅ tillhanda på bokningsdagen.

 

AVGIFTER VID BETALNING

Gästen ska, vid betalning från utlandet, betala de eventuella omkostnader som uppstår både i hemlandet och i Sverige. TIÅ ska mottaga det pris som

avtalats i den valuta som står på bokningsbekräftelsen. Dessa avgifter ska vara betalade senast på ankomstdagen.

 

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

Om Gästen inte betalat anmälningsavgiften i tid (enligt bokningsbekräftelsen), kommer beställningen att avbokas. Om Gästen inte betalat bokningens

slutlikvid i tid (enligt bokningsbekräftelsen), så betraktas även detta som en avbokning och beställningen kommer att avbokas. OBS! Det skickas ingen

påminnelse när förfallodatum närmar sig, eller när förfallodatum passerats. Gästen ansvarar för att bokningen betalas i tid.

 

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA? 

Gästen kan avboka per telefon, brev eller via e-post till: [email protected]
Endast avbokningar av gästen själv accepteras. Gästen ansvarar själv för att informationen nått fram till TIÅ som skickar Gästen en bekräftelse på

avbokningen. Vi hänvisar till det avbokningsskydd som finns via er hemförsäkring alternativt kortutgivarna vid kortbetalning.

 – Avbokning av boende:

* För avbokning av boende som görs 42 dagar eller mer före ankomst behåller TIÅ anmälningsavgiften.
* För avbokning av boende som görs mindre än 42 dagar innan ankomst förfaller 100% av priset för betalning till This Is Åre AB.

 

AV- OCH OMBOKNING AV ÖVRIGA AKTIVITETER

Skipass kan Gästen avboka fram till fem dagar innan första giltighetsdag och få återbetalat ett belopp minus en

expeditionsavgift på 195 SEK.

 

Vid avbokning av aktiviteter gäller de regler som respektive aktivitetsföretag tillämpar vilket Gästen informeras om vid bokning.

 

This Is Åre-PAKET 

Det är inte tillåtet att avboka enskilda delar (aktiviteter) som ingår i ett bokat paket som TIÅ erbjuder på This Is Åres hemsida. Vid behov av justering

av antal deltagare kontakta TIÅ.

 

GÄSTENS RÄTTIGHETER

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bokningsbekräftelsen och TIÅ inte kan erbjuda Gästen andra likvärdiga tjänster, så har Gästen rätt

att frånträda avtalet och få ersättning med avdrag för det Gästen redan hunnit utnyttja. För att Gästen ska ha rätt att frånträda avtalet krävs att Gästen

meddelar TIÅ snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen ska Gästen anmäla inom skälig tid för att TIÅ ska ha en möjlighet att åtgärda detta. 

Om Gästen inte har framfört fel och brister och TIÅ därmed inte har haft möjligheten att åtgärda detta är Gästen inte berättigad till någon ersättning.

Rätt till skadestånd, på grund av fel under vistelsen eller på grund av att TIÅ ställt in resan, gäller inte om TIÅ kan visa att resan inte kunnat genomföras

eller att felet uppstått på grund av hinder/omständigheter utanför TIÅs kontroll.

 

GÄSTENS SKYLDIGHETER

– För att boka måste Gästen vara minst 25 år, om inte annat anges i beskrivning av objektet. Alla i sällskapet ska vara fyllda 25 år för att bo i boendet.

Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap. Legitimering kan krävas vid incheckning.

– Gästen måste vårda villan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

– Mellan kl. 23.00 – 07.00 ska Gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra Gäster. Övrig tid på dygnet skall hänsyn tas och ömsesidig

respekt visas mot övriga boende i området. Störning som anmäls till vaktbolag debiteras med minimum 1500 SEK oavsett tid på dygnet.

– Gästen är fullt betalningsansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier som Gästen, eller annan som bereds tillträde

till boendet, åsamkat.

– Boendet får inte användas till annat än till fritidsändamål. Om antalet Gäster blir fler än vad som angetts vid bokningstillfället måste detta, av

säkerhetsskäl, meddelas innan ankomst.

– Vid överträdelse av rök-/ djurförbud medförs en saneringskostnad från 6000 SEK.

– Samtliga nycklar/nyckelbrickor till boendet måste återlämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 2000 SEK.

– Inkluderad avresestädning innefattar inte diskning eller tömning av sopor/tomflaskor/matvaror. Om detta inte iakttas kommer TIÅ att debitera en avgift för extra

städning från 500 SEK.

– Gäster får endast ladda elfordon på anvisad laddplats. Överträdelser beivras med hänsyn till risk för brand.

 

TIÅ har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse

i boendet eller dess område. Samma gäller om boendet används till annat än avsett ändamål. I det fall då avtalet sägs upp måste Gästen och dennes

sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. TIÅ debiterar dessutom Gästen en omkostnadsavgift på ett belopp som

motsvarar skadan, dock minst 5000 SEK. TIÅ har rätt att, vid en omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående, kunna stänga boendet och

avlägsna Gästens tillhörigheter. 

TIÅ ansvarar inte för kvarglömda saker.

 

VAD HÄNDER VID EN EVENTUELL TVIST?

Gästen bör i första hand vända sig till TIÅ vid eventuella klagomål.

Om Gästen och TIÅ inte kommer överens kan Gästen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller lämna sitt klagomål online via

EU-kommissionens plattform för tvistlösning.

 

ÖVRIG INFORMATION

Aktuell incheckning och utcheckning anges på bekräftelsen. I logipriset ingår avresestäd. Sänglinne och

handdukar bokas separat där man även kan få färdigbäddade sängar vid ankomst. I det fall man har glömt boka sänglinne och handdukar samt

inte har medtagit det själv så tillkommer extra kostnad för utkörning utöver kostanden för hyra av sänglinne och handdukar.

 

Vi önskar Er en fantastisk fjällvistelse hos oss.