kabinbanan

Bokningsvillkor

THIS IS ÅRES ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Åre Accommodation AB (‘ÅA’) via webbplattformen ”This is Åre” och den som själv eller genom annan träffar avtal med ÅA enligt vad som angetts i bekräftelsen (Gästen).
Avtalet kan gälla boende, resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (Arrangemanget).

VEM ÄR ANSVARIG?

Åre Accommodation AB,
Årevägen 55 – Produkthuset, SE-837 52 Åre, SWEDEN
Tel: +46 (0) 647-520 21.
Org.nr: 559068-6787

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Det är Gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl ÅA som för Gästen så snart ÅA bekräftat bokningen (tilldelat Gästen bokningsbekräftelse) och Gästen betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?

Gästens betalning för arrangemanget skall vara ÅA tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. ÅA har rätt att ta ut en avgift (anmälningsavgift) som en första delbetalning. Arrangemanget skall alltid vara slutbetalat innan det påbörjas.

 – För bokningar som görs 42 dagar eller mer innan ankomst ska en anmälningsavgift på 25 % av kostnaden för boendet plus eventuell avbeställningsförsäkring vara ÅA tillhanda vid bokningstillfället. Under VM veckorna, d.v.s. v 6 och v 7 2019 ska 50% av kostnaden för boendet plus eventuell avbeställningsförsäkring vara ÅA tillhanda vid bokningstillfället. Resterande del av bokningen skall vara ÅA tillhanda senast 42 dagar innan ankomst. 

 – För bokningar som görs 41–0 dagar innan ankomst ska full betalning plus eventuell avbeställningsförsäkring vara ÅA tillhanda på bokningsdagen.

AVGIFTER VID BETALNING

Gästen ska, vid betalning från utlandet, betala de eventuella omkostnader som uppstår både i hemlandet och i Sverige. ÅA ska mottaga det pris som avtalats i den valuta som står på bokningsbekräftelsen. Dessa avgifter ska vara betalade senast på ankomstdagen.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

Om Gästen inte betalat anmälningsavgiften i tid (enligt bokningsbekräftelsen), kommer beställningen att avbokas. Om Gästen inte betalat bokningens slutlikvid i tid (enligt bokningsbekräftelsen), så betraktas även detta som en avbokning och beställningen kommer att avbokas. OBS! Det skickas ingen påminnelse när bokningen har förfallit. Gästen ansvarar för att bokningen betalas i tid.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA? 

Gästen kan avboka per telefon, brev eller via e-post till: [email protected]
Endast avbokningar av gästen själv accepteras. Gästen ansvarar själv för att informationen nått fram till ÅA som skickar Gästen en bekräftelse på avbokningen.

 – Avbokning av boende:

* För avbokning av boende som görs 42 dagar eller mer före ankomst behåller ÅA anmälningsavgiften.

* För avbokning av boende som görs mindre än 42 dagar innan ankomst förfaller 100% av priset för betalning till Åre Accommodation AB.

OBS! Under VM veckorna, d.v.s. v 6 och v 7 2019, gäller följande vid avbokning av boende:
* För avbokning av boende som görs 42 dagar eller mer före ankomst behåller ÅA 50% av bokningen.
* För avbokning av boende som görs mindre än 42 dagar innan ankomst förfaller 100% av priset för betalning till Åre Accommodation AB.

AV- OCH OMBOKNING AV ÖVRIGA AKTIVITETER

Skipass och övriga enskilda aktiviteter kan Gästen avboka fram till fem dagar innan första giltighetsdag och få återbetalat ett belopp minus en expeditionsavgift på 195 SEK.

 This Is Åre-PAKET 

Det är inte tillåtet att avboka enskilda delar (aktiviteter) som ingår i ett bokat paket som ÅA erbjuder på This Is Åres hemsida. Vid behov av justering av antal deltagare kontakta ÅA.

GÄSTENS RÄTTIGHETER

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bokningsbekräftelsen och ÅA inte kan erbjuda Gästen andra likvärdiga tjänster, så har Gästen rätt att frånträda avtalet och få ersättning med avdrag för det Gästen redan hunnit utnyttja. För att Gästen ska ha rätt att frånträda avtalet krävs att Gästen meddelar ÅA snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen ska Gästen anmäla inom skälig tid för att ÅA ska ha en möjlighet att åtgärda detta. Om Gästen inte har framfört fel och brister och ÅA därmed inte har haft möjligheten att åtgärda detta är Gästen inte berättigad till någon ersättning.

Rätt till skadestånd, på grund av fel under vistelsen eller på grund av att ÅA ställt in resan, gäller inte om ÅA kan visa att resan inte kunnat genomföras eller att felet uppstått på grund av hinder/omständigheter utanför ÅAs kontroll.

GÄSTENS SKYLDIGHETER

– För att boka måste Gästen vara minst 18 år. Legitimering kan krävas vid incheckning.

– Gästen måste vårda villan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

– Mellan kl. 23.00 – 07.00 ska Gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra Gäster.

– Gästen är fullt betalningsansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet  och dess inventarier om Gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös.

– Boendet får inte användas till annat än till fritidsändamål. Om antalet Gäster blir fler än vad som angetts vid bokningstillfället måste detta, av säkerhetsskäl, meddelas innan ankomst.

– Vid överträdelse av rök-/ djurförbud medförs en saneringskostnad från 6000 SEK.

– Samtliga nycklar/nyckelbrickor till boendet måste återlämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 2000 SEK.

 

ÅA har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område. Samma gäller om boendet används till annat än avsett ändamål. I det fall då avtalet sägs upp måste Gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. ÅA debiterar dessutom Gästen en omkostnadsavgift på ett belopp som motsvarar skadan, dock minst 5000 SEK. ÅA har rätt att, vid en omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående, kunna stänga boendet och avlägsna Gästens tillhörigheter.

ÅA ansvarar inte för kvarglömda saker.

 VAD HÄNDER VID EN EVENTUELL TVIST?

Gästen bör i första hand vända sig till ÅA vid eventuella klagomål.

Om Gästen och ÅA inte kommer överens kan Gästen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller lämna sitt klagomål online via EU-kommissionens plattform för tvistlösning.

 ÖVRIG INFORMATION

Aktuell incheckning och utcheckning anges på bekräftelsen. I logipriset ingår avresestäd, lakan, handdukar, färdigbäddade sängar vid ankomst, toapapper, tvättmedel, maskindiskmedel.

 

Läs mer om Goudas försäkring på: Gouda reseförsäkring

Läs om personuppgiftslagen (1998:204), (PUL) på: www.gouda-rf.se.

 

Vi önskar Er en fantastisk fjällvistelse hos oss.